Kort frequent verzuim?

Ervaar het nut van een praktisch ingestelde casemanager

Waarom is aandacht voor verzuim belangrijk?

Aandacht voor verzuim en het welzijn van professionals leidt tot meer werkplezier én duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. Daarmee zorgt aandacht voor verzuim voor een echte win-winsituatie voor zowel professionals als organisaties. De kosten voor werkgerelateerd verzuim bedraagt 6 miljard (Bron: Arbobalans 2020). De kosten voor jouw bedrijf liggen tussen 200 - 400 euro per dag wanneer een van je mensen verzuimd. Aandacht voor verzuim is dus lonend.

Aandacht voor verzuim leidt tot:

Tevreden en vitale professionals
Meer betrokkenheid bij de organisatie
Meer productiviteit en betere bedrijfsresultaten
Minder verloop en verzuim binnen een organisatie
Successful business idea and creative innovation concept, close up business man holding lighting bulb and tablet with financial graph on table

Actief verzuimbeleid heeft voordelen voor professionals, werkgevers en organisaties. Het zorgt voor betere bedrijfsresultaten en kan het verzuim drastisch verminderen. Wie goed zorgt voor medewerkers draagt bij tot werkplezier én ze blijven langer bij een organisatie, waardoor kennis langer binnenboord blijft.

Maar hoe doe je dat, verzuim voorkomen? Wat kun je als organisatie of professional zelf doen om verzuim te voorkomen? Maak een vrijblijvende afspraak om dit te bespreken.

Line-4

Waarom inzetten actief verzuimbeleid

Vandaag de dag is werk voor veel mensen veel meer dan ‘slechts’ een manier om inkomen te genereren. Het is een plek voor zelfontwikkeling, om een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij en sociale contacten op te doen. Voor het welzijn van mensen is het van essentieel belang om het werk in een ontspannen omgeving en met veel plezier te kunnen doen.

Werk maken van verzuimbeleid binnen de organisatie geeft een boost aan het werkende leven van professionals. Neem contact met mij op voor bespreken van de mogelijkheden.

Line-4

Wat levert de Psychologie van Verzuim op?

Casemanagement verzuim en re-integratie én actief sturen op preventief verzuim is niet alleen gunstig voor het welzijn van professionals, maar óók voor organisaties. Het leidt tot een echte win-win situatie. Professionals ervaren dagelijks meer aandacht en betrokkenheid. Organisaties ervaren op hun beurt minder verloop van medewerkers én minder verzuim. 

Meer weten casemanagement op de werkvloer?

Lees meer over wat de Psychologie van Verzuim voor jou én de organisatie kan betekenen.

testomonials

'Ik kan met recht zeggen dat ik veel heb gehad aan jouw training bij de Rabobank en aan ons latere gesprek. Het heeft me echt geholpen in mijn zoektocht... Dus nogmaals bedankt!!'

Tamara Willemse - Rabobank

(nu eigenaar van Meesterlijk Contact)

Line-4

Wie is Cees Braber?

Als organisatiepsycholoog assisteert Cees Braber organisaties en bedrijven bij preventief verzuim én casemanagement re-integratie en verzuim.

Al meer dan 25 jaar begeleidt hij directie, leidinggevenden en individuele professionals bij het realiseren daling verzuim en werkplezier en deze te koppelen aan concrete acties binnen een organisatie en functie. 

Cees Braber